Varhaisiän kuvataide

Varhaisiän kuvataidekasvatuksessa luodaan ensimmäisiä kosketuspintoja visuaaliseen kulttuuriin sekä kuvien tekijänä että kokijana. Opetuksessani kuvataiteellisen toiminnan lähtökohtana toimii lapsen oma elämismaailma ja keskiössä ovat lapsen omat havainnot. Toiminta on kokonaisvaltaista ja moniaistista tutkimista, joka tapahtuu leikin varjolla. Opetus kehittää lapsen ilmaisua ja ajattelua sekä harjoittaa hänen vuorovaikutustaitojaan. Oppiminen tapahtuu ilon kautta, mikä on tärkeää lapsen kuvailmaisun kehityksen kannalta.

ED23D1B0-056D-4BF6-B383-8DA2EBB78F14

TUTKIMUSMATKA KUVATAITEESEEN 5-6-VUOTIAILLE  (Kouvolan Kansalaisopisto)

Tutkitaan, ihmetellään ja otetaan selvää, mitä kuvataide on. Tutustutaan kuvataiteen ilmiöihin itse tekemällä ja kokemalla. Kuvallinen työskentely tapahtuu eri aisteja hyödyntäen, leikinomaisten tehtävien siivittämänä. Tutkimusmatkalla kokeillaan eri materiaaleja ja tutustutaan erilaisiin työvälineisiin. Tarkoituksena on päästää mielikuvitus ja uteliaisuus valloilleen, vain taivas on rajana! Tutkimusmatkailija voi ottaa eväät mukaan, välissä pidetään lyhyt evästauko. Materiaalimaksu sisältyy kurssihintaan. Soveltuu 5-6-vuotiaille.

96F6A900-F531-4A16-BCFA-E471FFEA6B39